Udruga PUKS – Podrška u kriznim situacijama u Općoj županijskoj bolnici Našice

U suradnji s Hrvatskom udrugom medicinskih sestara – podružnica Našice, udruga PUKS – Podrška u kriznim situacijama je u petak, 24. 5., održala predavanje pod nazivom „Kako pomoći sebi u kriznoj situaciji“. Predavanje je namjenjeno medicinskim sestrama i tehničarima, a održale su ga Matea Sučić, bacc.med.techn. i Vanesa Šerić, univ. spec. theol.

Svrha predavanja bila je osnaživanje medicinskog osoblja koje je po naravi svog zvanja izloženo mnogobrojnim stresorima koji ih mogu staviti u kriznu situaciju te mogu djelovati na profesionalnost i kvalitetu rada u bolnici. Tako su slušatelji bili upoznati s uzrocima nastanka kriznih situacija, psihološkim mehanizmima koji ih prate, metodama njihova prevladavanja te putevima osobnog rasta i razvoja kroz različite aktivnosti.

Udruga PUKS surađuje s Općom županijskom bolnicom Našice od samih svojih početaka, a za ovu suradnju najviše je zaslužna glavna sestra bolnice gđa Zvjezdana Gvozdanović, mag.med.techn. s kojom smo u pregovorima za gostujuće predavanje u našem gradu povodom Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi, a koje će se održati u listopadu.

Facebook
Twitter
LinkedIn