Suradnja s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima

U utorak, 15. lipnja sudjelovali smo u Vukovaru na Okruglom stolu pod nazivom „Važnost ulaganja u mlade kao nositelje budućih procesa u zajednici”. Okrugli stol je organizirala Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u partnerstvu sa Udrugom ZAMISLI kao nositeljem projekta s još 14 partnerskih udruga, Ekonomskim institutom Zagreb i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu provodeći projekt „Mreža za aktivaciju mladih“. Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Svrha projekta je izgraditi mrežu za podršku mladima u procesu uključivanja u život zajednice kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Hrvatskoj.

Imali smo priliku iznijeti svoje viđenje ove problematike kroz iskustva rada naše udruge te u konstruktivnom razgovoru potaknuti suradnju sa srodnim udrugama na području podrške za mlade.

Facebook
Twitter
LinkedIn