Obilježavanje međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. studeni 2019.)

Jučer je udruga PUKS – Podrška u kriznim situacijama sudjelovala na Okruglom stolu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u organizaciji Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac. Okrugli stol održao se pod nazivom “Nema opravdanja – odgovornost je na svima”, a održao se u Velikoj vijećnici dvorca Mailath. Na skupu su se okupili stručnjaci s područja pravosuđa, socijalnog rada, policije, zdravstvenog sustava i udruga koje u svom radu promiču prevenciju nasilja nad ženama kao i tretman žrtava nasilja. Udruga PUKS je predstavila svoje djelovanje i brojne aktivnosti tijekom posljednje tri godine s posebnim osvrtom na aktivnosti namijenjenim osnaživanju žena. Između svih aktivnosti posebno se istaknuo Tečaj samoobrane za žene koji se održao u kolovozu i rujnu u suradnji sa Sambo & MMA klubom Belišće koji je primjer dobre prakse osnaživanja u svrhu prevencije nasilja nad ženama.

Tijekom panel diskusije sudionici su raspravljali o aktivnostima i poteškoćama u radu sa žrtvama nasilja i poboljšanju zaštite žena žrtava nasilja. Donešeno je niz prijedloga o poboljšanju rada na dobrobit zajednice kako bi se nasilje nad ženama svelo na nultu stopu. Naša je udruga doprinijela raspravi prijedlogom o cjelovitoj prevenciji nasilja, kako osnaživanjem žena tako i muškaraca. Različitim aktivnostima kojima se potiče osobni rast i razvoj, poučavanjem o nenasilnoj komunikaciji, edukacijom i savjetovanjem od najranije dobi, možemo prevenirati nasilno ponašanje. Rezultati istraživanja iznešeni na Okruglom stolu pokazuju da su žene žrtve nasilja najčešće nižeg obrazovanja i financijski ovisna o nasilniku. Stoga naša udruga podržava sve programe obrazovanja, samozapošljavanja i zapošljavanja žena također u svrhu prevencije nasilja nad ženama i stvaranja zdravog društva.

Facebook
Twitter
LinkedIn